Portfooliokursuse ajaveeb

Archive for oktoober 2010

6. ülesanne – lisanädal portfoolio loomiseks

leave a comment »

Kursus hakkab lähenema lõpule, teooria osast on läbimata veel vaid üks väga oluline teema, mis on e-portfoolio kasutamisel oluline, kuid mis tekitab enim raskust tavaliselt – reflektsioon. Mitmed uuringud on näidanud, et õpilaste jaoks, kes on pidanud kasutama oma õppetöös e-portfooliot, on enim hädas reflektsiooniga. Paljud õpetajad ja õppejõud, kes on osalenud veebipõhistel kursustel, on maininud, et reflektsioonist on saanud kui moesõna, mida kursuse läbiviijad üha uuesti ja uuesti oma osalejatelt ootavad, samas kui reflekteerida tahaks võib olla vaikselt ja privaatselt omaette, mitte kõigile ja kohustuslikult. Siiski ei saa reflektsiooni rolli alahinnata ning seepärast on ka sellele teemale eraldi nädal pühendatud.

Ootame teilt sel nädalal (01.11 – 07.11)  peamiselt lugemismaterjali läbimist, kuid ka oma portfooliote ettevalmistamist. Sel nädalal vastastiku e-portfooliote hindamist ei toimu, et kõik jõuaksid järjele. Lisaks jätkake esseede kirjutamist ning mõistekaartide loomist. Kellel on küsimusi, võtke julgesti ühendust.

Advertisements

Written by Kairit Tammets

oktoober 31, 2010 at 20:40

Posted in Ülesanded

Lisaaeg portfooliote esitamiseks?

4 kommentaari

Tere kõigile,

Kas te vajate nädala lisaaega, et esitada oma portfooliod kaaslastele hindamiseks või olete valmis seda järgmiseks nädalaks tegema?

Võite jätta vastused sama teema kommentaarina.

Kairit ja Mart

Written by Kairit Tammets

oktoober 30, 2010 at 10:16

Posted in Info

5. ülesanne

leave a comment »

Sel nädalal keskendume e-portfoolio kasutamise ja rakendamisega seotud väljakutsetele ja barjääridele, mida võib jagada tehnoloogilisteks, personaalseteks või privaatsusega seotud aspektideks. Oleme ettevalmistanud lugemismaterjali teile siin. Iseseisvate ülesannetena ootame teilt sel nädalal:

lugemismaterjali läbimist

  – hakka valmistuma arvestusliku essee kirjutamiseks. Ootame teilt kursuse lõpuks esseed mahus 500-800 sõna, teema võite valida järgmiste valikute seast:

  – Pädevuspõhise õppe eelised ja puudused
  – Pädevuse mõiste kasutamine Eesti ja teiste maade hariduskorralduses
  – Pädevuste hindamine e-portfoolio abil kõrg/kutse/üldhariduses (valite endale kõige tuttavama haridustaseme)
  – Isikuandmete ja intellektuaalomandi kaitse e-portfoolio rakendamisel: probleemid ja lahendused
  – Kuidas hinnata õppija e-portfooliot?
  – Vaba teema (seotud e-portfoolio või pädevuspõhise õppega)

  Samas juhime tähelepanu asjaolule, et kursuse lõpuni on jäänud veel 3 nädalat, millest viimane nädal on kokkuvõtete tegemise aeg ning tagasivaatamine õpitule. Seepärast peaksite juba järgmine nädal hakkama läbi viima teineteise portfooliote hindamist, mis tähendab, et teie portfooliod peaksid olema nädala pärast enamvähem esitamisvalmis. Tuletame meelde, et selleks peab olemas olema e-portfoolios profiil ning pädevusanalüüs koos tõendusmaterjaliga ja reflektsiooniga.

  Edukat uut nädalat,

  Kairit ja Mart

  Written by Kairit Tammets

  oktoober 25, 2010 at 11:17

  Posted in Ülesanded

  Neljas ülesanne

  2 kommentaari

  Sel nädalal keskendume e-portfooliole kui personaalsele õpikeskonnale ning vaatame, kuidas oma e-portfooliot võiks erinevate sotsiaalse tarkvara vahenditega rikastada. Oleme ettevalmistanud sellekohase lugemismaterjali, kuid soovitame ka lisaks lugeda K. Tammetsa ja T. Väljataga kursuse “Personaalsed õpikeskkonnad” lugemismaterjale ning Tiigrihüpe: Haridustehnoloogia käsiraamat peatükke nr 1.4-1.6; 1.8-1.11; 9.1-9.4; 11.1-11.4 , mis keskenduvad sotsiaalsele tarkvarale.

  Iseseisvate ülesannetena olete oodatud:

  – läbima lugemismaterjali. Kui teil on teema kohta küsimusi või kommentaare, siis jagage neid kindlasti meiega

  – kasutades endale sobivat tarkvara või keskkonda, looge palun mõistekaart e-portfooliost. Oleme e-portfooliole lähenenud mitme nurga alt, mistõttu peaks teil olemas olema esialge idee, mida teie jaoks e-portfoolio tähendab ja mida endas hõlmab. Mõistekaart moodustab osa arvestusest, mistõttu on teil aega seda täiendada kuni kursuse lõpuni, vastavalt uutele teemadele, mida kursuse raames katame.

  Edukat uut nädalat soovivad Kairit ja Mart

  Written by Kairit Tammets

  oktoober 18, 2010 at 10:09

  Posted in Ülesanded

  Kontaktkohtumine erinevate keskkondadega seoses

  3 kommentaari

  Kuna mõned osalejad on pisut hädas erinevate keskkondade kasutamisega, siis pakun välja kohtumise sel nädalal näiteks 12.10 ükskõik mis kell kohtumise Tallinna Ülikoolis. Võime koos üle vaadata keerulised kohad ning püüan aidata omalt poolt teid järjele. Ka järgmine nädal sobib kohtumiseks näiteks 18.10 esimesel päeva poolel.

  Võite mulle meili teel teada anda, kas oleks soovijaid kohtuda, et erinevad keskkonnad koos üle vaadata: kairit@tlu.ee

  Written by Kairit Tammets

  oktoober 11, 2010 at 13:13

  Posted in Info

  Kolmas ülesanne

  12 kommentaari

  Sel nädal keskendume pädevusteanalüüsile e-portfoolio toel. Selleks olete oodatud kasutama uut keskkonda eCampus, kuhu on sisse ehitatud spetsiaalne pädevustehaldamise vahend. Selle vahendi abil on kasutajal võimalik ennast analüüsida lähtuvad Õppejõu ja Õpetaja Haridustehnoloogilisest Pädevusmudelist 2010, tõestada pädevuse omandamist reflektsiooniga, failiga vms. Loodetavasti pakub keskkonna kasutamine teile uue kogemuse, kuidas võiks olla teie portfoolios pädevushaldus korraldatud.

  Ülesanded sel nädalal:

  – lugeda läbi lugemismaterjal, mis asub siin. kui teil on mõtteid, küsimusi või kommentaare, olete oodatud neid jagama nii siin kursuse ajaveebis kui ka enda isiklikus ajaveebis

  – liituda keskkonnaga eCampus ja kogukonnaga “portfooliokursus”. Keskkonna kasutusjuhend asub siin.

  – tutvuda keskkonnas Õpetaja ja Õppejõu Haridustehnoloogiliste Pädevustega 2010, valida sealt 1-2 pädevust, mida plaanite kursuse jooksul arendada, tõendada või analüüsida. Püstitada endale ülesanne oma õpitee kavandamiseks eCampuse portfoolios pädevustest lähtudes  ning hakata valmistuma ülesande sooritamiseks. Antud pädevused on valitud aluseks seetõttu, et kuna kursusel osalevad inimesed on kõik erinevad (õppejõud kutsekoolis, kõrgkoolis, tugiisikud), siis peaksid need pädevused sobima teile kõigile ning paremat alternatiivi pole pakkuda. Teiseks on tegemist kõige uuema standardiga, mis vastab kaasaegse pädevushalduse meetoditele ning kontseptsioonile.

  17. oktoobriks olete te kõik loodetavasti keskkonnaga liitunud ning endale ka ülesande püstitanud õpitee kavandamiseks. Ülesande sooritamiseks on teil aega kuni kursuse lõpuni, mil peab teie  arvestusliku portfoolio osana olema nähtav pädevuse planeerimine, reflektsioon ning tõendusmaterjal.

  Kui mõnel osalejal on soov kasutada pädevuse esitlemiseks ja analüüsimiseks mõnda muud alternatiivset keskkonda, ei ole see keelatud. Palun jätke selle kohta märge oma isiklikku blogisse, et me teaks, kust teie ülesannet leida.

  Written by Kairit Tammets

  oktoober 11, 2010 at 13:02

  Posted in Ülesanded

  Teine ülesanne

  4 kommentaari

  Sel nädalal keskendume e-portfoolio erinevatele tüüpidele, standarditele ja tarkvaralahendustele.

  Iseseisva ülesandena ootame teilt seekord:
  – lugemismaterjali läbimist, asub see siin. Kui teil on mõtteid, küsimusi, ettepanekuid, siis olete oodanud neid jagama
  – kahe-kolme erineva e-portfoolio tarkvara või keskkonna võrdlus, lähtudes enda ja/või oma kolleegide vajadusest teie organisatsioonis. Sobivad tarkvarad või keskkonnad võite valida lugemismaterjalis mainitute seast või ise otsida endale sobivaimad Internetist. Kui te ei soovi praktilist kogemust saada ning endale kasutajanime luua erinevatesse keskkondadesse, siis lihtsalt uurige veebist erinevaid võimalusi. Äkki leiate portfoolioid, mis on loodud Mahara keskkonnas vms. Tarkvara veebilehtedel on üldjuhul tutvustav artikkel ka keskkonna kohta (features) ja piisab siin kohal sellest, kui te analüüsite neid kirjeldusi enda vajadusest lähtuvalt. Ühesõnaga te ei pea installeerima, ei pea isegi mitte kasutama. Vaid lugema ja analüüsima.
  – kahe-kolme näidis e-portfoolio esile tõstmine koos põhjendusega, miks selle inimese e-portfoolio esiletõstmist väärt on. Omalt poolt toon esile sellise e-portfoolio, sest portfoolio on loodud enesearengut jälgivalt, pädevustepõhiselt analüüsitud ning on lihtne jälgida.

  Ülesanded esitada oma isiklikus ajaveebis 10. oktoobriks.

  Written by Kairit Tammets

  oktoober 3, 2010 at 19:53

  Posted in Ülesanded