Portfooliokursuse ajaveeb

e-Portfoolio ja sotsiaalne tarkvara; e-Portfoolio kui personaalne õpikeskkond

4 kommentaari

Personaalne õpikeskkond

Arenenud tehnoloogia koos Web 2.0 vahenditega on esitanud väljakutse haridussüsteemile pakkudes erinevaid võimalusi õpetajatele luua enda personaalne õpikeskkond. Personaalse õpikeskkonna defineerimisel võib laias laastus eristada kahte küllaltki vastandlikku koolkonda: tehniline ja instrumentaalne lähenemine rõhutades vajadust uute tarkvara lahenduste järele ning filosoofilis-pedagoogiline lähenemine viidates uuele lähenemisele ja metoodikale e-õppes. Tihtipeale on aga raske tõmmata piiri nende kahe käsitluse vahel. Esimene nendest vaatleb õpikeskkonda kui uut tehnilist lahendust, teine käsitleb personaalse õpikeskkonna kontseptsiooni kui vajadust teha radikaalsemaid muudatusi kogu formaalse kõrghariduse edasiarendamisel. Siiski peab mainima, et rääkides personaalsetest õpikeskkondadest filosoofilis-pedagoogilisest vaatenurgast taandutakse lõpuks ikkagi tehnilis-instrumentaalsele tasemele s.t. personaalne õpikeskkond kui üks vahend või kogum erinevatest vahendidest. Siiski, peale tehniliste vahendite hõlmavad personaalsed õppekeskkonnad ka kõiki instrumente, materjale ja inimressursse, millest õppija on teadlik ja millele tal on ligipääs antud ajamomendil. Seega loob õppija ise endale meelepärase õpikeskkonna vahenditest, mis tema nägemust mööda on vajalikud antud ajahetkel teatud ülesannete täitmiseks. Kui õpihaldussüsteemide haldajaks on peamiselt õpetaja, siis personaalse keskkonna loomise, haldamise ja säilitamise vastutus on õppija kanda. Kuna kõik õppijad erinevad üksteisest nii eelteadmiste, kultuurilise tausta, väärtuste ja suhtumiste poolest, annab personaalse keskkonna koostamine võimalused luua endale just sobiv õpikeskkond. Kuna õppija ise saab valida, milliseid töövahendeid ta oma keskkonda lisab, võimaldab see samas siduda koolis ja väljaspool kooli tehtavaid tegevusi. Oluline on, et õppija ei pea enam kohanduma kooli poolt etteantud süsteemiga, vaid õppija enda loodud süsteem kohandub selle loojaga, mis annab ühelt poolt vabaduse ja teiselt poolt kontrolli kogu õppeprotsessi ja –õpikeskkonna või vahendite üle. Personaalsed õpikeskkonnad on dünaamiliselt ja pidevalt muutuvad keskkonnad, kus ülesehitus ja vahendid sõltuvad kasutaja hetkevajadustest. Keskkonna osad on kergesti asendatavad või täiendatavad teistega või kohandatavad kogu keskkonnaga või vastupidiselt saab mittevajalikud osad eemaldada. Selliselt erinevaid vahendeid kombineerides pakub õpikeskkond üsna võimsaid viise info haldamiseks ja õppematerjalide loomiseks ja kombineerimiseks erineval moel. Oma keskkonna loomist ja haldamist võib interpreteerida kui õppimist toetades erinevaid regulatsiooni, koordinatsiooni ja teadmiste ülesehitamise protsesse. Iga keskkond on erinev sõltudes õppija eelistustest, ootustest ja tema arengust. Andes õppijatele võimaluse valida ja kombineerida erinevaid vahendeid oma personaalse keskkonna loomiseks, esitab õppijatele väljakutse mitte ainult sisuga tegelemiseks vaid ka kontekstiga ümber selle. Loe lisaks T. Väljataga ja K. Tammetsa kursuse “Personaalsed õpikeskkonnad” materjalidest.

E-portfoolio kui personaalne õpikeskkond
Õpilased ja juhendajad, kes kasutavad personaalseid õpikeskkondasid õpihaldussüsteemide asemel, on kui seljakotiga matkajad oma teel. Tänast akadeemilist kogukonda võib defineerida kui digitaalseid immigrante, kes aga kardavad seljakotimatkajaid. Prensky (2001) on defineerinud digitaalset immigranti kui juhendajat, kes on ajast maha jäänud ja räägib digiajastule eelnevat keelt, olles hädas nende õpetamisega, kes räägivad täiesti uut ja teistsugust keelt. Seega, enamik õpetajaid ja ülikooli personali ei ole veel kompetentsed kasutama tehnoloogiat oma töös, kuid nad on huvitatud nende pädevuste arendamisest, mistõttu oleks vaja midagi, mis on paindlikum kui praegused õpihaldussüsteemid ning vähem hajutatud kui personaalsed õpikeskkonnad. Need puudujäägid ongi loonud väljakutse haridustehnoloogidele ning arendajatele ning üks võimalus selleks on kasutada õppimises ja õpetamises e-portfooliot.

Kui personaalse õpikeskkonna kaudu õppija esitleb end teksti ja piltide kaudu, siis e-portfoolio personaalse õpikeskkonna kontekstis võimaldab esitleda end reflektsiooni ja enesearengu suunast lähtuvalt.

Atwell (2007) usub aga hoopis, et e-portfoolio moodustab üleüldse personaalse õpikeskkonna DNA, kui kasutada bioloogiast ülevõetud metafoori. Ilma portfooliota pole personaalne õpikeskkond muud kui üks üleskiidetud virtuaalne õpikeskkond. Personaalne õpikeskkond on kui keskkond, kus õpilane oma õppimise läbi teeb ning pidevas muutumises ja täiendamisel olev e-portfoolio on selle keskmes. E-portfoolio ja personaalne õpikeskkond on tema arvates erinevad, kuid nad täiendavad teineteist. Personaalne õpikeskkond võimaldab kasutajal luua, esitleda ja muuta oma e-portfooliot ja identideeti. E-portfoolio aga on kui peegel, mis aitab kasutajal reflekteerida oma õpitu üle.

Sotsiaalne tarkvara

Sotsiaalne tarkvara, mille moodustab erinevad Web 2.0 vahendid, saavad olla edukalt e-portfoolio komponendid, mille kaudu kasutaja esitleb ennast, oma tegemisi, saavutusi ja oskusi. E-portfoolio ei pea olema vaid ühes keskkonnas koos sealsete materjalidega, vaid see võib olla üle Interneti igal pool laiali ja ühele lehele on kokku tõmmatud vaid veebiviited sisust. Sotsiaalne tarkvara, mida saab kasutada e-portfoolio osadena võib olla näiteks:

– blogi ükskõik, millises keskkonnas

– fotod kas http://album.ee või http://nagi.ee või http://flickr.com

– slaidid näiteks http://slideshare.net

– veebiviited näiteks http://delicious.com

– nö säutsud http://twitter.com

– videod http://youtube.com

Ja nii edasi.

Toome teile siinkohal paar näidet, kuidas saab e-portfooliot erinevalt integreerida sotsiaalse tarkvaraga:

Võimalik on muretseda endale pisut serveriruumi ja panna üles pigem staatiline veebileht, millele on aga lingitud erinevad sotsiaalse tarkvara keskkonnad koos loodud sisuga, nagu on teinud näiteks Mart. Kogu sisu asub mujal ning on valdvalt loodud sotsiaalse tarkvara keskkonnas.

Enamik on teist kokku puutunud blogidega. Näiteks tavalise blogi http://wordpressi.com keskkonnas, võib samuti siduda oma erinevate Web2.0 vahenditega, mida olete loonud või kasutanud. Näiteks see blogi on seotud nii fotodega flickris,  veebiviidetega delicious’s, säutsudega twitteris, aga ka erinevad google’i produktid. Kõik ühes kohas kättesaadav.

Variante on kindlasti veel, mainitud on kõige lihtsamad võimalused, kuidas oma e-portfooliot saaks sotsiaalse tarkvaraga integreerida.

Loe lisaks Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat peatükid, mis puudutavad sotsiaalset tarkvara ja selle kasutamist õppimises ja õpetamises: 1.4-1.6; 1.8-1.11; 9.1-9.4; 11.1-11.4

Viited:

Attwell, G. (2007). e-Portfolios — the DNA of the personal learning environment?

Prensky, M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon 9/5. MCB University Press.

Advertisements

Written by Kairit Tammets

oktoober 18, 2010 kell 09:59

4 kommentaari

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] võiks erinevate sotsiaalse tarkvara vahenditega rikastada. Oleme ettevalmistanud sellekohase lugemismaterjali, kuid soovitame ka lisaks lugeda K. Tammetsa ja T. Väljataga kursuse “Personaalsed […]

  2. […] Tammets, K. (2010). e-Portfoolio ja sotsiaalne tarkvara; e-Portfoolio kui personaalne õpikeskkond. Loetud Portfooliokursuse ajaveeb https://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/e-portfoolio-ja-sotsiaalne-tarkvara-e-portfo… […]

  3. […] Kasutatud materjal: Pata, K., Laanpere, M. (Eds.) (2009). Tiigriõpe: haridustehnoloogia käsiraamat. Tallinn: TLÜ informaatika instituut (ptk 1.7) Pärnsalu, K. (2009). Sotsiaalse tarkvara kasutamisest Eesti kutseõppeasutuste õpetajate hulgas. Viljandi Tammets, K. (2010).  e-Portfoolio ja sotsiaalne tarkvara; e-Portfoolio kui personaalne õpikeskkond […]

  4. […] (Allikas: https://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/e-portfoolio-ja-sotsiaalne-tarkvara-e-portfo…). […]


Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: