Portfooliokursuse ajaveeb

Kes ma olen?

leave a comment »

Olen …

 

Written by mlaanpere

oktoober 27, 2018 at 12:36

Posted in Digiesitleja

Digitaalse õppevara kursus 2018

leave a comment »

IFI7207.DT Digitaalne õppevara on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus, mis keskendub digitaalse õppevara koostamisele ja kasutamisele. Kursusel kasutatakse peamiselt Hans Põldoja poolt eelmisel aastal loodud õppematerjale, mis on leitavad käesolevast ajaveebist.

Iga kursusel osaleja kasutab personaalse õpikeskkonnana oma isiklikku blogi, kuhu lisatakse refleksioonid ja kirjalikud kodutööd. Kursuse peamise kodutööna koostab iga osaleja oma digiõppevara kogumiku eKoolikott.ee platvormil, kasutades kindlasti ka Drupal+H5P lahendust (htk.tlu.ee/digitalgud), lisaks vajadusel ka enda poolt valitud autorvahendeid.

Õpitulemusi hindan sel kursusel õpimärkide abil, mida väljastan/haldan Moodle keskkonnas. Õpimärkide süsteem on detailsemalt kirjeldatud kursuseprogrammis: IFI7207.DT_Digitaalne_oppevara_kursuseprogramm

Aastatel 2011–2016 toimus sarnane kursus nimetusega IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine. Tolle kursuse materjalidega (loodud Hans Põldoja poolt) võib tutvuda varasemate aastate materjalidega aadressil https://oppematerjalid.wordpress.com

Written by mlaanpere

veebruar 17, 2018 at 10:44

Posted in Määratlemata

Kursus on läbi

3 kommentaari

Tänaseks pidid kõik esitama oma arvestused. Teiega koos kursust läbi viia oli väga huvitav, olite uudishimulikud õpilased. Eriti läks korda see, kui mõni teist siiski leidis ideid, kuidas e-portfooliot oma töös kasutada, olgu siis kas õpilastega, kolleegidega või enda tehtud töö süstematiseerimiseks. Loodetavasti jääte te täiendama seda, mida selle kursuse raames koguma hakkasite. Väga meeldis, et nii mõnigi osaleja leidis aega ja tahtmist kaaslaste tegemistel silma peal hoida ja tagasisidet jagada. Ja suur tänu, et olite nõus kasutama proovimise eesmärgil eCampuse keskkonda, mis on veel arendamisejärgus ning mistõttu võis kohata mitmeid ebamugavusi. Selle keskkonna tõime kursusele sisse just seepärast, et teil tekkiks arusaam, kuidas saab siduda pädevusi erinevate tõendusmaterjalidega või reflektsioonidega. Teie kogemusest ja tagasisidest on meile väga palju abi keskkonna edasi arendamisel.

Aitäh neile osalejatele, kes õigeaegselt ülesanded sooritasid. On neid, kel on mõned ülesanded esitamata ja on neid, kes on täiesti ära kadunud, kuid loodetavasti leiavad kõik siiski aega, et kursus lõpetada. Ja kursusele tagasiside andmine on väga oluline, esiteks saame me siis kursust veelgi paremaks muuta, teiseks ootab meilt seda e-Õppearenduskeskus.

27. nov seisuga on kursuse lõpetanud:

Aleksandra

Anne

Kaidi

Katrin

Ingrid

Kristiina

Anželina

Maire

 

Pisut suuremat panustamist ootame Urmaselt ja Hurmilt

Seoses õppejõu viibimisega välislähetuses alates tänasest, saavad osalejad tagasisidet oma arvestustele reedeks (26. novembriks).

Kui keegi soovib esitada kursuse arvestuse hiljem, et kursus siiski lõpetada ja saada täiendkoolituse läbimist tõendav tunnistus, siis palun saatke sellest mulle e-posti (kairit@tlu.eee) peale märge, sest igaksjuhuks me igapäevaselt enam teie tegemistel silma peal hoida ei jõua.

Suur tänu veelkord!

Written by Admin

november 21, 2010 at 10:56

Posted in Info

Kaks viimast nädalat

with one comment

Aitäh kõigile, kes leidsid eelmisel nädalal aega oma portfoolioid täiendada. Nüüd ongi aeg hakata kursust kokku võtma, seetõttu paneme kahe viimase nädala ülesanded ka kokku:

1. Kaaslase portfoolio hindamine

Iga osaleja peab kursuse lõpus osalema komisjoniliikme rollina ja hindama ühte esitatud portfooliot. Hinnang tuleb esitada eelkõige pädevushaldusele (reflektsioon + tõendusmaterjal) kommentaari näol, sisaldades lisaks hinnangule ka soovitusi tulevikuks. Valik, millist portfooliot hinnata, on igaühe otsustada ja kehtib “kes ees see mees” põhimõte, seega kõiki portfoolioid peaks vähemalt üks osaleja hindama. Samas, kui kõik osalejad ei ole oma portfoolioid valmis teinud, siis ei jää muud üle, kui mõnda tuleb hinnata mitu korda.

2. Portfooliokursuse kokkuvõte

Kirjutada oma blogisse väike reflektsioon, mis sisaldaks enesehinnangut (lähtudes muuhulgas eesmärkidest, mis te kursuse alguses endale püstitasite) aga ka tagasisidet kursusele (materjalide kvaliteet, õppejõudude roll, ülesannete keerukus, kursuse mahu, materjalide ja ülesannete suhe jne).

3. Arvestuslike ülesannete esitlus (essee, mõistekaart, pädevusanalüüs, kaaslase portfoolio hindamine)

Nende ülesannete sooritamise tähtaeg on 21.11. Seejärel jagame teie portfooliotele tagasisidet ning valmistame ette täiendkoolituskursuse lõpetamise kohta tunnistused ning saadame välja arved.

Jooksvate küsimuste puhul võtke julgesti ühendust.

Edukat kursuse lõpetamist,

Kairit ja Mart.

Written by Admin

november 8, 2010 at 09:41

Posted in Ülesanded

Vaheseis – kaaslaste portfooliod

leave a comment »

Kuna järgmisel nädalal tuleks teil läbi viia kaaslaste portfooliote hindamine, hakkasin täna vaatama, mis seisus teie portfooliod on ja kuidas neid leida. Hetkel on paljud vist muude ülesannetega hõivatud, kuid loodetavasti on järgmiseks nädalaks teil ühtteist esitatud. Panen siia lingid eCampuse keskkonda (kus on teie pädevuseanalüüsid) ja blogidesse, mis moodustavad teie portfooliod, kui kellegi puhul olen millestki valesti aru saanud, siis andke kiiresti märku.

Kristiina eCampuse portfoolio ja blogi

Aleksandra eCampuse portfoolio ja blogi

Urmase eCampuse portfoolio ja blogi

Hurmi eCampuse portfoolio ja blogi

Maire eCampuse portfoolio ja blogi

Anne eCampuse portfoolio ja blogi

Kaidi eCampuse portfoolio ja Maharas loodud portfoolio ja blogi

Anzelina eCampuse portfoolio ja blogi

Katrini eCampuse portfoolio ja blogi

Ingridil eCampuse portfoolio ja blogi asub siin

Soovitan teil eCampuse keskkonnas oma profiili alla lisada portfoolio vidin, sarnaselt Kaidile, siis on teistele teie portfoolio nähtav kohe kui teie profiili külastavad.

Kuna kaaslaste portfooliote hindamine on osa teie arvestusest, siis oleks väga oluline, et teil oleks järgmisel nädalal midagi pädevuseanalüüsist esitada teistele. Tahan esile tuua Kaidi, kes on loonud lisaks Mahara keskkonda oma professionaalse alase portfoolio ning põhjalikult lähenenud pädevuseanalüüsile eCampuses. Ka Anne ja Kristiina on ette võtnud ülesande väga põhjalikult. Tulge teised ka kaasa.

Hindamisest täpsemalt uue nädala alguses. Jõudu!

Written by Admin

november 5, 2010 at 10:29

Posted in Info

6. ülesanne – lisanädal portfoolio loomiseks

with one comment

Kursus hakkab lähenema lõpule, teooria osast on läbimata veel vaid üks väga oluline teema, mis on e-portfoolio kasutamisel oluline, kuid mis tekitab enim raskust tavaliselt – reflektsioon. Mitmed uuringud on näidanud, et õpilaste jaoks, kes on pidanud kasutama oma õppetöös e-portfooliot, on enim hädas reflektsiooniga. Paljud õpetajad ja õppejõud, kes on osalenud veebipõhistel kursustel, on maininud, et reflektsioonist on saanud kui moesõna, mida kursuse läbiviijad üha uuesti ja uuesti oma osalejatelt ootavad, samas kui reflekteerida tahaks võib olla vaikselt ja privaatselt omaette, mitte kõigile ja kohustuslikult. Siiski ei saa reflektsiooni rolli alahinnata ning seepärast on ka sellele teemale eraldi nädal pühendatud.

Ootame teilt sel nädalal (01.11 – 07.11)  peamiselt lugemismaterjali läbimist, kuid ka oma portfooliote ettevalmistamist. Sel nädalal vastastiku e-portfooliote hindamist ei toimu, et kõik jõuaksid järjele. Lisaks jätkake esseede kirjutamist ning mõistekaartide loomist. Kellel on küsimusi, võtke julgesti ühendust.

Written by Admin

oktoober 31, 2010 at 20:40

Posted in Ülesanded

Lisaaeg portfooliote esitamiseks?

4 kommentaari

Tere kõigile,

Kas te vajate nädala lisaaega, et esitada oma portfooliod kaaslastele hindamiseks või olete valmis seda järgmiseks nädalaks tegema?

Võite jätta vastused sama teema kommentaarina.

Kairit ja Mart

Written by Admin

oktoober 30, 2010 at 10:16

Posted in Info